© 2018, 2019, emanat.si
en sl


Sindikat september:

Sindikat avgust

Število vstopnic (zahtevano)


Zaradi korona ukrepov bo število gledalcev na posameznem dogodku v klubu Gromka omejeno, zato priporočamo čimprejšnje rezervacije. Dva dogodka pred klubom Gromka sta brezplačna in rezervacij ne potrebujete.

Nakup rezerviranih vstopnic bo mogoč pol ure pred začetkom predstave na prizorišču.

V skladu z navodili NIJZ, se bo moral vsak obiskovalec ob nakupu vstopnice za posamezno predstavo vpisati na seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

– ime in priimek,
– naslov stalnega prebivališča,
– kontaktna telefonska številka,
V obrazec se boste vpisali ob nakupu vstopnice pred predstavo.

(Seznam bo zavod Emanat hranil  1 mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.)

Na prireditvah priporočamo uporabo zaščitnih mask.