© 2018, 2019, emanat.si
logotip Sindikat 2018

Uvodnik

Dragi pripadniki in simpatizerji robnih urbanih žanrov, s ponosom vam predstavljam prvo edicijo nove platforme Sindikat, ki s svojim nestalnim imenom odraža nestabilnost razmer v našem prostoru. Letošnje ime »Sindikat odklonskih entitet« se bo do naslednjega leta (samo)izničilo in nastal bo nov Sindikat, skladen z aktualnim družbeno-političnim stanjem. Ob ustanovitvi se osredotočamo na robne urbane žanre z elementi kabareta, nove burleske, kvira, groteske, ironije in satire. V program smo uvrstili predvsem tista odrska dela, ki se svojih vsebin lotevajo na neposreden, ironičen, a tudi subverziven in angažiran način. Izbrane predstave nekako izstopajo iz uveljavljenih žanrskih, pogosto pa tudi konceptualnih okvirov in se izogibajo uporabi populističnih klišejev ter seksističnih, šovinističnih ali ksenofobnih izjav.

Predstavljamo predvsem domače ustvarjalce, selekcijo pa dopolnjujemo z nekaj zanimivimi mednarodnimi gosti in delavnicama za vse sedanje in bodoče zvezde domačega kabareta, predavanjem, pogovorom, okroglo mizo, fotografsko razstavo in več klubskimi dogodki.

Program bo v šestih večerih potekal na različnih prizoriščih AKC Metelkove mesta in v Centru kulture Španski borci. Odločitev za Metelkovo seveda ni naključna, saj je ob kroničnem pomanjkanju primernih odrskih prizorišč v Ljubljani ta avtonomni center v svoji 25-letni zgodovini ponudil streho nad glavo številnim predstavnikom tovrstnih žanrov.

Ker je platforma nastala v skromnih finančnih in produkcijskih pogojih, bodo na ogled že narejene predstave, ki pa zaradi svoje fluidne narave vedno znova delujejo kot »paradoks učinkovite reciklaže, kjer znano vsakič znova zavibrira drugače in kjer se lovi in pričakuje užitek ponavljanja«.1 Ob množici novih produkcij in festivalov ter vse manjši možnosti ponovitev in gostovanj znotraj nevladnega umetniškega sektorja smo se torej zavestno odločili, da je čas za »reciklažo«.

Izraz »robni urbani žanri« vsebuje tudi nemalo ironije, saj postajajo produkcijski načini, značilni za »male umetnosti«,2 vse bolj modus operandi tudi na vseh drugih področjih sodobnih ustvarjalnih praks.

Za razliko od zahodnih metropol, kjer so prepoznali vrednost žanrov »malih umetnosti« znotraj kulturne politike, turizma in gospodarstva že pred desetletji, jim odločevalci pri nas še vedno ne pripisujejo (dovolj) umetniške vrednosti. S platformo tako želimo dvigniti prepoznavnost rastočega polja teh urbanih žanrov in odločevalce opozoriti na njihov obstoj, potencial in vse večjo priljubljenost, ki bi jo po dolžnosti morali prepoznati tudi v obliki zagotavljanja stabilnih pogojev za delovanje (vključno s prostorskimi) in javnim sofinanciranjem tovrstnih programov ter zagotavljanjem pogojev za profesionalizacijo akterjev.

Terminske, finančne in organizacijsko-logistične težave pri pripravi te pilotske edicije so razlog, da se bo letos del našega programa izjemoma delno prekrival s festivalom Mladi levi. Oba festivala sta dovolj unikatna in kompatibilna, da naslavljata različno publiko, Sindikat 2018 je v primerjavi z Mladimi levi žanrsko ožje profiliran in bolj lokalno usmerjen. Priznamo, letošnja rešitev ni idealna, vseeno pa najavljamo kolegialno kohabitacijo s festivalom Mladi levi, za kar smo jim nadvse hvaležni!

Platforma Sindikat je pobuda zavoda Emanat, ki se od ustanovitve leta 2007 ukvarja s promocijo sodobnega plesa in sodobnih odrskih umetnosti. Poleg odrskih, večmedijskih, glasbenih, založniških in izobraževalnih aktivnosti razvijamo tudi žanre nove burleske, kabareta in sodobnih performativnih praks z lastnim ciklom tehnoburleske Tatovi podob, v sodelovanju z različnimi nevladnimi akterji in prizorišči pa že več let prirejamo tudi kakovostne in odmevne delavnice za domače ustvarjalce z mednarodno uveljavljenimi ustvarjalci tovrstnih žanrov.

Vsi domačini, prišleki, naključni obiskovalci, turisti, strokovna javnost, programerji, financerji kulture, pospeševalci turizma, tudi upravljavci prizorišč in lastniki večjih klubov ter lokalov ste vabljeni na cel niz doživetij, ki smo jih izbrali posebej za vas. Deležni boste obilice zabave, smeha, drznosti, provokacij in drugih grenko-sladkih radosti, tokrat predvsem na manjših klubskih odrih.

programska koordinatorka Sabina Potočki

1 Zala Dobovšek, »Tehnoburleska Tatovi podob: Paradoks učinkovite reciklaže in nujnost osvobajanja teles«, Dialogi, 2018.
2 Germanski izraz Kleinkunst oz. slovensko »mala umetnost« predstavlja tip gledališča, kamor spadajo odrski žanri, kot so recimo kabaret, burleska, improvizacijsko gledališče, stand-up komedija, variete idr. Predstave, nastopi in odrske točke se pretežno izvajajo na manjših ali klubskih prizoriščih, ki primarno praviloma niso namenjena odrski dejavnosti, za nastanek pa so potrebna relativno nizka sredstva. Tovrstni nastopi vzpostavijo intimnejšo atmosfero z gledalci, ki dogajanje spremljajo »od blizu«, pogosto v njem tudi aktivno sodelujejo.

Podpri Sindikat

Recikliramo na vseh nivojih, pa ne zaleže.